En utskrift från ckhymer.com
Kallelse till årsmöte 2017

CK Hymers styrelse kallar till årsmöte lördag 25 november 2017 kl: 15.00

Plats: Klubblokalen Herrgårdsgatan 3-5 (Gamla Berga skolas gymnastiksal, intill Berga slott)

Motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet.
Styrelsen har förslag till stadgeändring under § 15.

15 § Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte.
Räkenskapsåret omfattar tiden from den 1 oktober till 30 september.

Stadgar finns under fliken Om klubben på denna hemsida.

Efter mötesförhandlingen sker även prisutdelning och en fikastund där klubben bjuder på smörgås och förfriskningar.
De som önskar smörgås/förfriskningar anmäler detta till info@ckhymer.com senast 20/11

Vi hoppas också att klädprovning och beställning av 2018 års klubbkollektion kommer att vara möjlig i samband med årsmötet. Leveransen är försenad så det är inte bekräftat om den hinner fram. Besked ges här dagarna innan.

Alla hälsas hjärtligt välkomna

Styrelsen  Uppdaterad:     2017-11-07  09:47
  Publicerad:       2017-11-07  09:20
Länk till denna sida: www.ckhymer.com/artikel.php?id=590