Blogg

Fikaformeln, version 2.0

Medan många elitcyklister nyttjar distanspassen till det de främst är tänkt till – att bättra på uthålligheten och öka förmågan att använda fett som bränsle så har vi Hymeriter en vana att under #hymerfikatours nyttja tillfällena till att utforska de delikatesser som konditorierna i Östergötland har att erbjuda.

Väderstad Centralkonditori – referensen som trots många års utforskande ännu inget annat konditori kunnat övertrumfa.

Cykelmackan har tidigare beskrivit hur mycket man behöver fika för att uppnå kaloribalans på passen.

Under de stunder under dagens pass då vi inte jagade livet ur oss för att hänga med på hjul bakom Rasmus eller Hugo the Boss så avhandlades en uppdaterad formel. Var går gränsen för hur mycket man får fika för och var går gränsen för hur lite man kan fika för (utifrån rådande fysisk status) utan att bonka?

Vi var först inne på en distansbaserad formel men insåg begränsningarna i att denna är känslig både för väglagets beskaffenhet och materialval såsom pansarvagn, CX eller racer. Därför passar en träningstidsbaserad formel bättre.

Utifrån de empiriska studier som utförts historiskt och under dagens knappt 6h långa pass samt rådande energipriser på konditorierna i Östergötland så kom vi fram till att både junis och jag, med nöd och näppe klarade oss runt på  en energikostnad på 73 kr respektive 88 kr. Och då låg vi på hjul mesta delen av tiden. Hugo däremot fikade för dryga 60 kr och köttade samtidigt på rejält i spets på sin pansarvagn, men han fick å andra sidan komplettera med bars mot slutet för att klara sig hela vägen hem. Hugos bättre fysik gör att han kan klara sig med mindre fika än oss andra.

Vi har därmed också intensitets- och formfaktorer att ta hänsyn till.

Hugos 60 kr/5,75 h = 11 kr/h var alltså otillräckligt medan 73 kr/5,75 h= 13 kr/h respektive 88 kr/5,5 h =16 kr/h nätt och jämt räckte.  För att göra formeln enkel att tillämpa så avrundar vi till lätthanterliga siffror.

Våra erfarenheter ger att en lämplig maximal fikabudget, beroende på intensitet och fysisk status, är 15-20 kr per timme aktiv åktid. Då definitionen av distanspass innebär minst 3 h aktiv åktid så kom vi också fram till att minsta åktid för att formeln ska vara tillämpbar är 4 h, i annat fall är resultatet 0 kr.

Hugo hade också en teori om att en dubbelfika (Hymerspecialité, främst på träningsläger) skulle ge bättre effekt, men beaktat att kaffe innehåller minimalt med energi så behöver koffeinets inverkan kontra intag av fler kalorier utforskas mer innan vi kan enas i frågan.

Huruvida fika gör oss till bättre cyklister är tveksamt. Men fika är både gott och trevligt och har en positiv inverkan på humöret, här gestaltat av Junis.